เน็ตทรู 360 วัน ความเร็ว 1Mbps 7.5GB ต่อเดือน

โปรเน็ตทรู 360 วัน ความเร็ว 1Mbps

เน็ตทรู 180 วัน เร็ว 1Mbps
โปรเน็ตทรู 6 เดือน ใช้ความเร็วเน็ตสูงสุด 1mbps จำนวน 7.5GB ต่อเดือน

แพ็กเกจเสริมเน็ตทรูมูฟเอช 360 วัน ระบบเติมเงิน
ใช้งานเน็ตความเร็วเน็ต 1Mbps จำนวน 7.5GB (ต่อเดือน)
(ครบปริมาณใช้ต่อความเร็ว 128Kbps)
ระยะเวลาใช้งาน 360 วัน ( 1 ปี )
ราคาเหมาจ่าย  1200 บาท  (เฉลี่ยเดือนละ 100 บาท)

กดสมัคร *900*3987*17333202# โทรออก

หมายเหตุ
• ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้ 4G|3GlEDGElGPRS ความเร็วสูงสุด 1 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ในปริมาณ 7.5GB (ต่อ 30 วัน) หลังจากนั้นใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps)
• ระยะเวลาการใช้งานจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเวลา 23.59 น. ของวันที่ 360
• ความเร็วสูงสุดขึ้นกับประเภทซิมและพื้นที่ใช้งาน 4G = 100 Mbps, 3G = 42 Mbps

Leave a Reply