Skip to content

Tag: เปิดซิมใหม่

เล่นเน็ตไม่อั้นเต็มสปีด เมื่อเปิดซิมใหม่พร้อมแพ็กที่ 7-11

เล่นเน็ตไม่อั้นเต็มสปีด เมื่อเปิดซิมใหม่พร้อมแพ็กที่ 7-11 จะเล่นเน็ตสไตล์ไหน เรามีให้คุณเลือก เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 – 23 มกราคม 2563 นี้เท่านั้น 14 พฤศจิกายน 2562 – 23 มกราคม 2563  ข้อกําหนดและเงื่อนไขแคมเปญส่งเสริมการขาย “เปิดเบอร์ใหม่+ซื้อแพ็กเกจเสริมที่ 7-11” พิเศษสําหรับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่แบบเติมเงินและซืBอแพ็กเกจเสริมภายใน 30วันเฉพาะช่องทางการสมัคร/ซื้อ/ชําระผ่าน 7-11 เงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด